Míra imunity je u dětí mnohem nižší než u dospělých. To je jeden z důvodů, proč by měly být všechny povrchy a podlahy ve domově dokonale dezinfikované.
Share own advice:

Tipy pro podlahy a povrchy

  • Po příchodu domů si vyzujte venkovní obuv.
  • Pokud máte malé děti, vytírejte podlahu dezinfekčním přípravkem.
  • Nepoužívejte přípravky s chlórem na koberce a dřevěné povrchy anebo v malých špatně větratelných prostorách (nebezpečí změny barvy a dráždivého zápachu).
  • V případě, že máte doma malé dítě, věnujte prosím zvýšenou pozornost jeho hygieně. Rovněž nezapomínejte věnovat péči podlahám či jiným povrchům, se kterými může přijít do styku. Když je dítěti jeden rok, tak je míra jeho imunity pouze na 17 % ve srovnání s imunitou dospělého.