Alergie

Třetina Evropanů trpí alergií. Udržování dezinfikovaného, čistého a čerstvého ovzduší pomáhá snižovat riziko rozvinutí příznaků alergie.
Alergie je reakce imunitního systému na některé rostliny, zvířata, potraviny, bodnutí hmyzem, nebo na jiné věci.

Nejčastější alergie

Alergie je reakce imunitního systému na některé rostliny, zvířata, potraviny, bodnutí hmyzem, nebo na jiné věci. Výskyt alergických onemocnění, jako jsou astma, rýma, anafylaxe atd., celosvětově dramaticky roste jak v rozvinutých, tak rozvojových zemích. Tento nárůst je obzvláště problematický u dětí, které nesou největší zátěž tohoto stoupajícího trendu, k němuž došlo v průběhu posledních dvou desetiletí.

 

Odhaduje se, že jeden ze tří Evropanů trpí alergií.

Víme, že…

Odhaduje se, že jeden ze tří Evropanů trpí alergií. Nejobvyklejšími jsou kožní a respirační alergie, které se mohou objevit díky působení velmi běžných faktorů, jako je např. kontakt se zvířecí srstí, roztoči, prachem, pylem, špatně vyčištěnými povrchy atd. Některé z příznaků způsobených alergickou reakcí jsou tyto: ekzém, červené skvrny, astma a alergická rýma.